Abelons Safeclaw gir betydelig HMS gevinst ved at ingen personer er innenfor rød sone på boredekk under operasjonen.

Rørstykkene blir sikret inni Safeclaw, noe som hindrer potensielt fallende gjenstand. Safeclaw gir stor reduksjon i nedetid, da den er rask å installere, operere og rigge ned. Safeclaw blir levert med et fjernoperert kontrollpanel som blir koblet til riggens hydraulikk system.