Abelons HMS og kvalitetsstyringssystem er et komplett, digitalt styringssystem som integrerer kvalitetskontroll og effektiv drift i alle operasjoner og prosesser i selskapet.

Styringssystemet er vår viktigste operasjonelle bærebjelke og sikrer at vi leverer produkter og tjenester av høy kvalitet til enhver tid.

Abelon jobber systematisk med kvalitet og kontinuerlig forbedring og er ISO 9001:2015 sertifisert og Achilles registrert. Sertifiseringen innebærer at vårt styringssystem, inkludert våre prosesser og arbeidsmetoder, er godkjent i henhold til ISO-standarden.

Som leverandør til næringer som krever høy grad av kvalitet og presisjon, er det viktig for oss å kunne møte, og helst overgå, krav og forventninger.

Derfor følger vi opp kvalitetsarbeidet gjennom årlige revisjoner, for å sikre at vi leverer produkter og tjenester av høyest mulig kvalitet.

Abelon støtter Parisavtalen og EUs mål om netto nullutslipp innen 2050. Vi forplikter oss til å opptre klokt og ansvarlig og gjøre det vi kan for å redusere utslipp og klimaavtrykk.

Abelons engasjement for bærekraft skal prege våre strategier og beslutninger på både kort og lang sikt. Abelon ønsker å være en pådriver for bærekraftig vekst og vi er klare til å ta vår del av ansvaret.

Derfor utvikler vi også teknologi og kompetanse som vil bli ettertraktet for morgendagens industri.